ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2022”

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2022" ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คุณสมบัตร เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ย ณ...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล “นิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL” ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล "นิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL" ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวศศิวิมล นนทวัน...

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จำนวน 100 ทุน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565