เมื่อวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ Science we are cheer 2022 ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมการร้องเพลงคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเข้าฐาน 4 ภาควิชา กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมนันทนาการ โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 570 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here