เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here