เมื่อวันที่ 10 – 15 มิถุนายน 2565 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมคณะดำเนินงานต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้คณะดำเนินงานสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ ภายใต้นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here