เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการต้อนรับบัณฑิตและซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 490 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here