เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการฝึกซ้อมนิสิตต้นแบบ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ขึ้น ณ ห้อง SC3-217 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนิสิตต้นแบบ จำนวน 42 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here