เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับความเคลียดในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งช่องทางในการรับคำปรึกษา โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 247 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here