เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ MSU Open House 2021 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิธีการไลฟ์สด เพื่อแนะนำการเข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกับหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 ให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here