ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล “นิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL” ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวศศิวิมล นนทวัน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here