เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 314 คน เพื่อให้นิสิตทราบถึงกฎระเบียบด้ารการจราจร และมีจิตสำนึกในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here