ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และทดสอบวัดความรู้ในวันเสาร์ที่ 18 ธนวาคม 2564 ณ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here