เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เวลา 13.00 – 15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม. 5 – 6 เข้าร่วมรับฟังหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here