เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีพิธีมอบรางวัลอาจารย์ในดวงใจศิษย์ เกีรติบัตรนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์พัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตจำนวน 294,500 บาท

เพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here