ติดต่อเรา

ที่อยู่

งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์
อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 2 ห้อง SC3-218
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์

0 4375 4248

โทรสาร

0 4375 4248

Facebook

งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์