นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021

0
40

นิสิตจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน International Sci Art Image Competition 2021 จัดขึ้นโดย INYAS The Indian National Young Academy of Science ซึ่งมีการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 ผลงาน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ และ ประเทศไทย

โดย นายวสันต์ พันทะศรี นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (modeling and simulation category) ในชื่อผลงาน “THE LIGHT OF THE FUTURE “

นายรัฐพล ภูมาตนา นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (modeling and simulation category) ในชื่อผลงาน “THE SEA OF NANODOT” พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลจำนวน 9,000 INR

โดยผลงานวิจัยทั้งสองผลงานอยู่ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา จุรีมาศ และ รองศาสตราจารย์พรรณวดี จุรีมาศ จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก Magnetic Information Storage Technology (MINT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here