จำนวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

346
คณิตศาสตร์
520
เคมี
117
สถิติ
145
ฟิสิกส์
531
ชีววิทยา
55
ฟิสิกส์ประยุกต์
179
จุลชีววิทยา
1,893
รวมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน นักศึกษาจบใหม่

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดใบสมัคร และเมื่อกรอกเสร็จ ต้องยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวทุนการศึกษา

ด้านการให้บริการ

เกร็ดความรู้

ข่าวสารการรับสมัครงาน

ข่าวสารวิทยาศาสตร์

ระบบสารสนเทศ (Informatics System)

ระบบนิสิต

ระบบเครดิตกิจกรรม

ระบบธนาคารขยะ

ระบบจองห้องประชุม

ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.อุฤทธิ์ เจริญอินทร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์

นางรัชณู กานุมาร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายอนันษา ทองเหลา

นักวิชาการศึกษา

นายณัชพล กองพิลา

นายกสโมสรนิสิต

Facebook

Facebook

ติดต่อฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านทางช่องทาง Facebook

ที่อยู่ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้อง SC3-219 ติดต่อ ห้องบริการนิสิต SC3-218 เบอร์โทรภายใน 1523