คณะวิทยาศาสศาสตร์ มมส
0-4375-4247-8
science@msu.ac.th

Science Week : MSU

Faculty of Science, Mahasarakham University

กำหนดการ

18 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน และพิธีถวายพานพุ่ม
เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
– การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– นิทรรศการทางด้านวิชาการของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
– รายการบันเทิง Science Show
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 17.00 น เสร็จสิ้นกิจกรรมวันที่ 1

19 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น.- 16.30 น.
– การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
– การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
– แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
– การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
– การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา
– นิทรรศการทางด้านวิชาการของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
– รายการบันเทิง Science Show
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 17.00 น เสร็จสิ้นกิจกรรมวันที่ 2

20 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น.- 16.30 น.
– การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– นิทรรศการทางด้านวิชาการของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ
– รายการบันเทิง Science Show
– การแข่งขัน crossword ระดับมัธยมศึกษา
– ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม/วาดภาพ คอมพิวเตอร์
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 17.00 น เสร็จสิ้นกิจกรรมวันที่ 3

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของไทยและมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ ผลการคำนวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยำมาก เซอร์แฮรี ออด บันทึกเหตุการณ์ไว้ซึ่งต่อมาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้แปลเป็นภาษาไทยในงานหว้ากอรำลึก ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2518 ว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระสำราญมาก เพราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกถ้วนที่สุด ถูกถ้วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวณไว้”


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายภาพร่วมกับเจ้าเมืองสิงคโปร์และแขกต่างประเทศ ณ ค่ายหลวงหว้ากอ