คณะวิทยาศาสศาสตร์ มมส
0-4375-4247-8
science@msu.ac.th

กติกา/สมัครแข่งขัน

Faculty of Science, Mahasarakham University

การแข่งขัน ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ 100%

ระดับประถมศึกษา (เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 3 ก.ย. 64

1. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ 🙂 กติกา || สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
2. การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 🙂 กติกา || สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 🙂 กติกา || สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย
🙂 กติกา || สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หมดเขตรับสมัคร 30 ส.ค. 64)

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 🙂 กติกา || สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 🙂 กติกา || สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หมดเขตรับสมัคร 30 ส.ค. 64)

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 🙂 กติกา || สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 🙂 กติกา || สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 🙂 กติกา || สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษา (แข่งขันรวมทั้ง ม.ต้น ม.ปลาย) หมดเขตรับสมัคร 30 ส.ค. 64

1. การแข่งขัน Crossword 🙂 กติกา || สมัครเข้าร่วมแข่งขัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

– หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564