เมื่อวันที่ 4-5 ธันวาคม 256 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563 (MSU Open House 2020) ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกแห่งการศึกษาและอาชีพในฝันด้วยตัวคุณเองที่ MSU” ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563 ภายใต้ธีมงาน “มาเป็นนักสืบเพื่อค้นหาอนาคตของตนเอง” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลงานของอาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ การสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเล่นเกมส์ชิงรางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย