สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562

ขอเชิญน้องๆ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการ Science Camp ประจำปี 2562”

ความเป็นมา ขอเชิญน้องๆ ผู้สนใจ เข้าร่วมสมัครโครงการ Science Camp ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยภายในค่ายจะมีกิจกรรมสนุกๆ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น