คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00-11.30 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์...

บริการวิชาการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รายละเอียดหลักสูตร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://stc.msu.ac.th (ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)